ჭდე: ანდრო გოცირიძე

“რო­დე­საც აცხა­დე­ბენ, რომ თუ სა­ვი­ზო რე­ჟიმს და­ვა­წე­სებთ, მე­ო­რე მხა­რე და­ი­წყებს ომს, ეს სუ­ვე­რე­ნი­ტე­ტის და­კარ­გვას ნიშ­ნავს” – ანდრო გოცირიძე

“რო­დე­საც აცხა­დე­ბენ, რომ თუ სა­ვი­ზო რე­ჟიმს და­ვა­წე­სებთ, მე­ო­რე მხა­რე და­ი­წყებს ომს, ეს სუ­ვე­რე­ნი­ტე­ტის და­კარ­გვას ნიშ­ნავს” – ანდრო გოცირიძე

უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­კი­თხე­ბის ექ­სპერ­ტი ან­დრო გო­ცი­რი­ძე ambebi.ge - სთან, ამბობს: "ოკუ­პან­ტი ქვეყ­ნი­დან მო­ქა­ლა­ქე­თა დიდი ნა­კა­დი შე­იძ­ლე­ბა შე­ი­ცავ­დეს ძა­ლი­ან ბევრ რისკს. ეს პირ­ველ რიგ­ში, შე­იძ­ლე­ბა იყოს სპეც­სამ­სა­ხუ­რე­ბის მიერ ჯა­შუ­შე­ბის, დი­ვერ­სან­ტე­ბის, ან სხვა ტი­პის ...

რედაქტორის რჩევით

ბიზნესი