63% – ეკლესია,  54% – ექიმები, 43% – პოლიცია, 26% – მთავრობა, 18% – არსამთავრობოები – ვის ენდობა ხალხი? – TI-ის კვლევა

63% – ეკლესია, 54% – ექიმები, 43% – პოლიცია, 26% – მთავრობა, 18% – არსამთავრობოები – ვის ენდობა ხალხი? – TI-ის კვლევა

საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის თანახმად ქვეყანაში ყველაზე მეტი ნდობით (63%) ეკლესია და რელიგიური ორგანიზაციები სარგებლობენ. გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი ასევე ენდობა მასწავლებლებსა (61%) და ექიმებს (54%). შედარებით მაღალი ნდობით ...

რედაქტორის რჩევით

ბიზნესი