ჭდე: სახელმწიფო სუბსიდია

შეამოწმეთ – ხართ თუ არა იმ პირებს შორის, ვისაც სახელმწიფო ყოველთვიურად 100 ლარით დაეხმარება

შეამოწმეთ – ხართ თუ არა იმ პირებს შორის, ვისაც სახელმწიფო ყოველთვიურად 100 ლარით დაეხმარება

საყოფაცხოვრებო სუბსიდია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთ-ერთი პროგრამაა, რომელიც ყოველთვიური ფულადი სახის გასაცემელია. კონკრეტულად რას მოიცავს ფულადი დახმარების პროგრამა და ვისთვისაა განკუთვნილი : რა არის საყოფაცხოვრებო სუბსიდია? საყოფაცხოვრებო სუბსიდია სხვადასხვა სოციალურ კატეგორიას ...

რედაქტორის რჩევით

ბიზნესი