ჭდე: მალხაზ ურთქმელიძე

“ხითხითი გახსოვთ?” – პენიტენციურის წარმომადგენელი სააკაშვილის პროცესზე ექიმს

“ხითხითი გახსოვთ?” – პენიტენციურის წარმომადგენელი სააკაშვილის პროცესზე ექიმს

ფსი­ქი­ატრმა გი­ორ­გი გო­გი­ნა­ვამ სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლო­ში მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის­თვის სას­ჯე­ლის გა­და­ვა­დე­ბის ან გა­უქ­მე­ბის შე­სა­ხებ მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცეს­ზე მოწ­მის სა­ხით გა­მო­კი­თხვი­სას, სპე­ცი­ა­ლუ­რი პე­ნი­ტენ­ცი­უ­რი დე­პარ­ტა­მენ­ტის ად­ვო­კა­ტის გელა ნი­კო­ლე­იშ­ვი­ლის კი­თხვას, სა­ერ­თოდ აქვთ თუ არა პა­ტიმ­რებს მა­ჯის ...

რედაქტორის რჩევით

ბიზნესი