01:04, ოთხშაბათი, 24 აპრილი, 2024

ჭდე: გიორგი ჯღარკავა

რატომ იყენებენ ანდაზებს პოლიტიკოსები?

რატომ იყენებენ ანდაზებს პოლიტიკოსები?

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი - გიორგი ჯღარკავა პოლიტიკური დისკურსის, როგორც „მსმენელზე ორიენტირებული ფსიქოლინგვისტური ხელოვნების“  კვლევა ინტერდისციპლინურ ჭრილში არაერთ მნიშვნელოვან საკითხს უკავშირდება, რომელთა შორისაც საინტერესოა ის არგუმენტაციული ტექნიკები და ...

რედაქტორის რჩევით

ბიზნესი