(ვიდეო) – დაპირისპირება სასამართლო პროცესზე და მოსამართლის პასუხი – “ვერც შევზღუდავთ და ვერც რეგლამენტს დავუწესებთ”

11 ბრალდების მხარემ მიხეილ სააკაშვილს სასამართლო პროცესზე სიტყვა გააწყვეტინა და მოსამართლეს სთხოვა, “ბრალდებულს მხოლოდ ბრალთან დაკავშირებით ესაუბრა, რადგან ის უკვე 20 წუთია, განცხადებას აკეთებს”. მოსამართლემ პროკურორს უპასუხა: “როდესაც ბრალდებული მოდის სასამართლო სხდომის დარბაზში, მან პოზიციაც უნდა დააფიქსიროს ბრალდებასთან დაკავშირებით და ასევე მას აქვს განცხადების გაკეთების უფლება. ბრალი რომ წავიკითხე, სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ასე ედავებით … ვრცლად (ვიდეო) – დაპირისპირება სასამართლო პროცესზე და მოსამართლის პასუხი – “ვერც შევზღუდავთ და ვერც რეგლამენტს დავუწესებთ”