“შევიყვანდი სპეც რაზმს და დავამტვრევდი ხერხემალში – ამოხვედით ყელში!”

ეკონომიკის ექსპერტი, ირაკლი ლატარია, სოციალურ ქსელში, წერს:

“შორტებით როგორ გაიარაო კი არა და, შევიყვანდი სპეც რაზმს და დავამტვრევდი ხერხემალში ყველას, ვინც ასე მიბანძებს ჩემს დემოკრატიულ, თავისუფალ, ევროპული ცივილიზაციის მატარებელ სამშობლოს!!!

ამოხვედით ყელში, ცოტა აზრზე მოდით, ეს, საქართველოა, სა-ქართველო, დაიმახსოვრეთ.

წერტილი!!!”

 •  
 •  

16 Comments

 1. კოტე

  მართალი ხართ

  1. ანონიმური

   წერტილი არა მძიმე😏

   1. ანონიმური

    ბიძინა არის დაუნახავი ,უმადური მოღალატე ! !!
    მისი მთავრობა ბიუჯეტის მუქთამჭამელთა ხროვა!
    საქართველო დალპა!!!

 2. ანონიმური

  გეთანხმები!თუ არ მოსწონთ რამე, გაეთრან კადიროვთან!რას ვეფერებით ვერ ვიგებ!

 3. ანონიმური

  შენ ხარ ნეხვის ჭია, რისი ტრაკი გაქვს, ჩადი აბა!

 4. ანონიმური

  Es lataria. Ver unda iyos wota xhkuaze

  1. ანონიმური

   მართალს ამბობს!

 5. ანონიმური

  დაასაქმეთ ეს ჩემისაა თორემ დაენძრათ ქისტებს😂😂

 6. 41

  გეთანხმები 10000%

 7. ანონიმური

  7 ianvars chechnetis turizmis ssministros gamouqveknebia egret wodebuli ,,pamiatka” ragac sarekomendacio rchevis msgavsi turistebistvis, sadac sxva rchevebs shoris agnishnulia rom sazogadoebashi shortebshi gamochena miugebelia, da aseve arasasurvelia mklavebis ar mqone maisurebit.
  Swored aqedan iwkeba separatizmi, rodesac saxelmwifo sustia da tavis teritoriaze macxovrebel mosaxleobas ver agebinebs romeli qveknis kanknebs unda daemorchilon.
  An sad arian arasamtavrobo organizaciebi?, tu saqartvelos titqmis mteli mosaxleobis tradiciebi irgveva, mat xma mainc ver unda amoigon imitom rom ramdenime sakurebianma da kikinebianma adamianebma tavisi uflebebi und daicvan, da tu erovnuli umciresobis erti nawilis tradiciebistvis miugebeli iqneba, mashin adamianebma shortebitac ver unda iaron, ratom ar texavt gangashs, ratom vxuchavt tvals msgavs faktebze, msgavsi ram xdeba rodesac etnikuri umciresobit dasaxlebul regionebshi problemaa naadrevi qorwineba, moitaceben arasrulwlovans da umetes shemtxvevashi beds eguebian, ganatacebi vis unda, da patrons chabarda, gatxovda, bavshvs gazrdis, diasaxlisi iqneba.
  Elgebete da sazgvargaretidan shemotanil maskulturis propaganda popularizacia damkvidrebis praqtikis sisworeze ar vamaxvileb kuradgebas, es individualuria, zogs sworad da zogsac arasworad miachnia, es sxva sakitxia magram sanam am sakitxebs mixedavt jer arsebuli problemebistvis migexedat, ase tu gavagrdzelet male albad saxelmwifo etnikuri umciresebobit dasaxlebul teritoriebze, moqmed sisxlis samartlis kodeqs gaauqmebs da adgilobriv mosaxleobas, damnashaveebis shariatis kanonit gasamartlebis nebas dartavs. Magram adamianis uflebebs iq icaven sadac awyobt, etnikuri umciresobit dasaxlebul regionshi adamiani shortebis gamo galaxes, arasamtavrobo organizaciebiki xmas ar igeben, exla warmoidginet dedaqalaqshi romelime aratradiciuli seqsualuri orientaciis adamiani sakuris tarebis gamo rom ecemst, rogori xmauri atydeboda.
  Politika rodesac unda vebrdzolot homofobiis gamovlinebas radgan es safrtxes uqmnis samoqalaqo sazogadoebis sidzlieres, da ar unda gavamaxvilot kuradgeba, separatizmis elementebis gomovlinebis dros, radgan es safrtxes uqmnis mxolod samshoblos teritoliul mtlianobas, marto miugebeli kiara alogikuric aris, tu ratqmaunda axal nouhaos ar vapatentebt, brendi ,,samoqalaqo sazogadoeba samshoblos gareshe” (albad ilon maskis dakvetaa, marse dasaxlebis programistvis pirveli kolonistebis kontigenti).
  Saertod arasamtavrobo organizaciebs rac sheexeba, tu icavt adamianis uflebebs, davicvat da nu ganasxvavebt adamianebs, da tu marto seqsualuri umciresobebis uflebebs vicavt, mashin pretenzia nugar gaqvt adamianis uflebebis dacvaze.

  1. ანონიმური

   ქართული ასოებით წერე!!! დამთხარე თვალები !!!

   1. ანონიმური

    🙂

   2. ანონიმური

    კოპირებილია!:)

 8. თამარი

  დიახ სწორი შენიშვნაა რომელი დამშერლობა ჯობია ქართულ დამწერლობას ალბათ ცოტა ხანში ქართული აღარაფერი დაგვრჩება …წერეთ ქართულად

 9. ნანა

  ამ ახალგაზრდის ნააზრევი ყოველთვის მომწონდა!

 10. ნანა

  მატყუარა სააკაშვილი. ნაცმკვლელების მომხრეებს ამხნევებს და ცრუ იმედს უსახავს!

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.