“თუ ზა­რა­ლობს ხალ­ხი, უნდა იზა­რა­ლოს ბან­კმაც! – ქვე­ყა­ნა­ში არის ფორს-მა­ჟო­რი!”

ქვე­ყა­ნა­ში არის ფორს-მა­ჟო­რი და და­კე­ტი­ლი მცი­რე ბიზ­ნე­სი პრო­ცენ­ტებს ვერ გა­და­იხ­დის! თუ ზა­რა­ლობს ხალ­ხი, უნდა იზა­რა­ლოს ბან­კმაც! – აცხა­დებს პო­ლი­ტი­კუ­რი მოძ­რა­ო­ბა „ტრი­ბუ­ნას” ლი­დე­რი, და­ვით ჭი­ჭი­ნა­ძე.

„თუ ვირუ­სი მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლია, სას­ტუმ­რო უშ­ვე­ლის?! ავად­მყო­ფი არის ავად­მყო­ფი და მას მკურ­ნა­ლო­ბა სჭირ­დე­ბა და არა, და­ლო­დე­ბა. მაგ­რამ ვი­ღა­ცებს მო­ე­წო­ნათ, რო­გორც ჩანს, ფუ­ლის კე­თე­ბა და უსიმპტო­მო­ე­ბის თა­ვის­სა­ვე სას­ტუმ­რო­ებ­ში

რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით ხალ­ხის ერთი კა­ტე­გო­რია ყვე­ლა­ფერს კარ­გავ­დეს და ბან­კი­რე­ბი მი­ლი­არდს შო­უ­ლობ­დნენ?! ახლა კი, რო­დე­საც პრო­ცენ­ტე­ბის სუბ­სი­დი­რე­ბა­ზე სა­უბ­რო­ბენ, ეს ყვე­ლა­ფე­რი ხომ სა­ბან­კო სფე­როს­თვი­საა მო­წყო­ბი­ლი და არა ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის

ის, რომ ვირუ­სი არ­სე­ბობს, მა­გა­ზე არა­ვინ და­ობს, მაგ­რამ, თუ ვირუ­სია მას სიმპტო­მიც აქვს, რო­გორც სხვა ვირუ­სებს. ამათ კი, ექი­მე­ბი კო­მერ­სან­ტე­ბად აქ­ცი­ეს, სა­ა­ვად­მყო­ფო­ე­ბი მარ­ტო მომ­სა­ხუ­რე­ბის სფე­როდ და არა ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის ნა­წი­ლად; გა­ნათ­ლე­ბის სფე­როც ბო­ლომ­დე და­ან­გრი­ეს და ფსი­ქო­ზამ­დე მი­იყ­ვა­ნეს ბავ­შვე­ბი. მცი­რე სას­ტუმ­რო­ე­ბის, კაფე-ბა­რე­ბის, რეს­ტორ­ნე­ბის მე­პატ­რო­ნე­ებს კი აუ­ბე­დუ­რე­ბენ, არა­ვის აინ­ტე­რე­სებს ვინ აუ­ნა­ზღა­უ­რებს ამ ადა­მი­ა­ნებს ამ­ხე­ლა და­ნა­კარგს.

21 მარტს მხო­ლოდ მე ვი­თხოვ­დი, ეკო­ნო­მი­კა არ ჩა­ე­კე­ტათ და ახ­ლაც ვამ­ბობ, რომ დღეს, რო­დე­საც ქვე­ყა­ნა ჩა­კე­ტი­ლია, რო­დე­საც ტუ­რის­ტუ­ლი სე­ზო­ნი ჩა­ვარ­დნი­ლი, ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი სა­ბან­კო პრო­ცენ­ტე­ბის­გან სა­ერ­თოდ უნდა გა­თა­ვი­სუფ­ლდნენ! არც ეკუთ­ვნით იუ­რი­დი­უ­ლად, იმი­ტომ, რომ ქვე­ყა­ნა­ში არის ფორს-მა­ჟო­რი და და­კე­ტი­ლი მცი­რე ბიზ­ნე­სი პრო­ცენ­ტებს ვერ გა­და­იხ­დის! თუ ზა­რა­ლობს ხალ­ხი, უნდა იზა­რა­ლოს ბან­კმაც!“

 •  
 •  

კომენტარი

 1. ანონიმური

  აბაა, ცხვრებივით ერეკებიან მათსავე სასტუმროებში და ცვივა მილიონები!

 2. ანონიმური

  aba dampal matias kitxet?

  1. aristo

   ??????? durak

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.