“თვითმკვლელობისას ლუკა იყო ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ!” – ჩოლოიანის ადვოკატის სკანდალური განცხადება

15 წლის მო­ზარ­დის, ლუკა სი­რა­ძის საქ­მე­ზე ბრალ­დე­ბუ­ლი მა­რი­ა­ნა ჩო­ლო­ი­ა­ნის ად­ვო­კა­ტის, გაგი მო­სი­აშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, ​ექ­სპერ­ტი­ზით და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლია, რომ თვით­მკვლე­ლო­ბის მო­მენ­ტში ლუკა სი­რა­ძე ნარ­კო­ტი­კუ­ლი ზე­მოქ­მე­დე­ბის ქვეშ იმ­ყო­ფე­ბო­და.

„მე აქამ­დე თავს ვი­კა­ვებ­დი, არ მინ­და მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი ყო­ფი­ლიყ­ვნენ კვა­ზი სა­სა­მარ­თლოს ფუნ­ქცი­ის შეს­რუ­ლე­ბის წი­ნა­პი­რო­ბა, რაც სამ­წუ­ხა­როდ, ჩვენს რე­ა­ლო­ბა­ში ხდე­ბა. ლუკა სი­რა­ძე იყო ნარ­კო­ტი­კუ­ლი ზე­მოქ­მე­დე­ბის ქვეშ, რო­მელ­ზეც არა­ვინ არას­დროს სა­უბ­რობ­და, ეს უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი დას­კვნა იქ­ნე­ბა გა­სა­ჯა­რო­ვე­ბუ­ლი.

დე­დის პო­ზი­ცია გახ­ლდათ ის, თით­ქოს მა­რი­ა­ნა ჩო­ლო­ი­ან­მა მი­იყ­ვა­ნა ლუკა სი­რა­ძე იმ მდგო­მა­რე­ო­ბამ­დე, რომ ის გად­მოხ­ტა კორ­პუ­სი­დან. ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნით და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლია, რომ ლუკა სი­რა­ძე ნარ­კო­ტი­კუ­ლი ზე­მოქ­მე­დე­ბის ქვეშ იმ­ყო­ფე­ბო­და. მხო­ლოდ დე­დის გან­ცხა­დე­ბა არ არის საკ­მა­რი­სი.

დე­დის ინ­ტე­რე­სი იყო გარ­დაც­ვლი­ლი შვი­ლის მდგო­მა­რე­ო­ბა. დედა სა­სა­მარ­თლო­ზე აცხა­დებ­და, რომ მას და მის შვილს ბუ­ნებ­რი­ვი მო­თხოვ­ნი­ლე­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბაც კი აუკ­რძა­ლეს, თუმ­ცა ვი­დე­ო­ჩა­ნა­წე­რებ­ში ჩანს, რომ ისი­ნი შე­დი­ან სა­პირ­ფა­რე­შო­ში, თუნ­დაც ეს ელე­მენ­ტა­რუ­ლი არის ის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­რე­მო­ე­ბა, რო­მე­ლიც მი­უ­თი­თებს, რომ დე­დის მიერ მი­ცე­მუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია არის სუ­ბი­ექ­ტუ­რი.

დღეს თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლომ სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის ტეს­ტი ვერ და არ ჩა­ა­ბა­რა. ჩვენ ვა­პი­რებთ სა­მარ­თლებ­რივ ბრძო­ლას და ეს ბრძო­ლა იქ­ნე­ბა მა­რი­ა­ნა ჩო­ლო­ი­ა­ნის გა­მარ­თლე­ბამ­დე“, – ამბობს ადვოკატი.

შეგახსენებთ, 15 წლის მო­ზარ­დის, ლუკა სი­რა­ძის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის საქ­მე­ზე გა­მომ­ძი­ე­ბელ მა­რი­ამ ჩო­ლო­ი­ანს დღეს 3 წლით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა მი­ე­სა­ჯა.

  •  
  •  

One Comment

  1. ანონიმური

    აუფ, გაახსენდა…ფაქტი,ანალიზის პასუხი?

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.