“თავის ქალა აქვს ჩამტვრეული… რაც შეეხება ყურის არქონას…” – რა დეტალებზე საუბრობს ოჯახის ახლობელი?

19 წლის გი­ორ­გი შა­ქა­რაშ­ვილს და­ზი­ა­ნე­ბე­ბის აქვს მი­ყე­ნე­ბუ­ლი თა­ვის არე­ში, თა­ვის ქალა აქვს ჩამ­ტვრე­უ­ლი. ამის შე­სა­ხებ ტე­ლე­კომ­პა­ნია “პა­ლიტ­რა­ნი­უ­სის” გა­და­ცე­მა “360 გრა­დუს­ში” შა­ქა­რაშ­ვი­ლის ოჯა­ხის ახ­ლო­ბელ­მა ნიკა ჯაჭ­ვა­ძემ გა­ნა­ცხა­და.

თუმ­ცა, რო­გორც ის ამ­ბობს, ამ ეტაპ­ზე და­ზუს­ტე­ბუ­ლი არ არის, რო­გორ მი­ი­ღო გი­ორ­გიმ ეს და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი – რა­ი­მეს ჩარ­ტყმით თუ გა­და­ვარ­დნით.

“გუ­შინ გი­ორ­გი რომ გად­მო­ვას­ვე­ნეთ სახ­ლში, მე პირ­დად ვერ შევ­ძე­ლი იქ ას­ვლა. ბი­ჭე­ბი ვინც იყ­ვნენ ამ­ბო­ბენ, რომ თა­ვის ქალა აქვს ჩამ­ტვრე­უ­ლი და ძა­ლი­ან ისე­თი და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი აქვს მი­ყე­ნე­ბუ­ლიო. ოღონდ ეს თა­ვის ქა­ლის გა­ტეხ­ვა რა­ი­მეს ჩარ­ტყმას უკავ­შირ­დე­ბა, გა­და­ვარ­დნას თუ და­ცე­მას, ეს ჯერ არ ვი­ცით

რაც შე­ე­ხე­ბა ყუ­რის არ­ქო­ნის ვერ­სი­ას, არ ვიცი ამა­ზე. ჩემ­თან გა­იჟ­ღე­რა იმა­ნაც, დიდი ხანი რომ იყო წყალ­ში, შე­იძ­ლე­ბა თევ­ზებ­მა მი­ა­ყე­ნეს და­ზი­ა­ნე­ბე­ბიო, მაგ­რამ ასე მთლი­ა­ნი ყური… ერთი ვა­რი­ან­ტია, რომ შე­იძ­ლე­ბა ჯე­ბი­რი­დან გა­დახ­ტა და იქ ხო არ და­იმ­ტვრა­თქო, მაგ­რამ არის მე­ო­რე ვა­რი­ან­ტი, რომ ფი­ზი­კუ­რი და­პი­რის­პი­რე­ბის დროს რა­ი­მე ჩა­არ­ტყეს” – აღ­ნიშ­ნა ნიკა ჯაჭ­ვა­ძემ.

გარ­დაც­ვლი­ლის ახ­ლო­ბელს აეჭ­ვებს გა­და­ვარ­დნის ვერ­სია, რად­გან რო­გორც ის ამ­ბობს, ამ შემ­თხვე­ვა­შიც კი მდი­ნა­რე­ში ვერ მოხ­ვდე­ბო­და. ჯაჭ­ვა­ძის გან­მარ­ტე­ბით, ხი­დი­დან გა­და­ვარ­დნილ ადა­მი­ანს მდი­ნა­რემ­დე ხე­ე­ბი, ბუჩ­ქე­ბი და ნა­გა­ვი გა­ა­ჩე­რებ­და.

“ჩვენ ვი­ყა­ვით ად­გილ­ზე მი­სუ­ლი. ადა­მი­ა­ნი რომ გა­და­ვარ­დეს იქი­დან, უნდა და­გორ­დეს, რა დრო­საც და­იმ­ტვრე­ვა. ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რი – წყალ­თან ამ შემ­თხვე­ვა­ში ვერც მი­აღ­წევს, რად­გან იქ ბუ­ჩხე­ბი, ხე­ე­ბი და ნა­გა­ვია.. ეს ყვე­ლა­ფე­რი ადა­მი­ანს გა­ა­ჩე­რებს. მე­ო­რე – რო­დე­საც დაბ­ლა ჩა­დი­ხარ, სა­დაც უკვე სწორ­დე­ბა ტე­რი­ტო­რია, 50 მეტი მა­ინც არის ფე­ხით სა­სი­ა­რუ­ლო. ანუ იქ ჩა­ვადრნი­ლი ადა­მი­ა­ნი შუ­ა­ღა­მეს გზას ვერ გა­იკ­ვა­ლავს ისე, რომ მი­ვი­დეს მდი­ნა­რეს­თან… ეს სი­სუ­ლე­ლეა.

არც იმ ვერ­სი­ის მჯე­რა, რომ გა­საქ­ცე­ვად მდი­ნა­რის გა­და­ლახ­ვა მო­ი­სურ­ვა. ბავ­შვს პა­ნი­კუ­რად ეში­ნო­და წყლის. აუზ­ზე რომ წა­სუ­ლან მე­გობ­რე­ბი, იქაც კი არ ჩა­მო­დი­ო­და” – გა­ნა­ცხა­და ნიკა ჯაჭ­ვა­ძემ.

მან კი­დევ ერთი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დე­ტა­ლი გა­აჟ­ღე­რა. რო­გორც გარ­დაც­ვლი­ლის ოჯა­ხის ახ­ლო­ბე­ლი ამ­ბობს, საქ­მე­ში შე­საძ­ლოა კი­დევ ერთი მოწ­მე იყოს, რო­მელ­მაც 112-ში და­რე­კა.

“პირ­ვე­ლა­დი ვერ­სი­ით, პირ­ვე­ლი­ვე დღეს რომ ჩა­ვე­დით ვინ­მე ფო­ტოგ­რაფს ახ­სე­ნებ­დნენ, რო­მე­ლიც თურ­მე ხი­დის ქვეშ იმა­ლე­ბო­და. მერე იყო ვერ­სია, რომ ნან­გრე­ვებ­ში იმა­ლე­ბო­და ეს ფო­ტოგ­რა­ფიო. სა­ერ­თო ჯამ­ში გა­მო­ვი­ტა­ნეთ აზრი, რომ იქ მე­სა­მე ადა­მი­ა­ნი ფი­გუ­რი­რებს და შე­იძ­ლე­ბა ეს ფო­ტოგ­რა­ფია, გუ­რის და გი­ორ­გის გარ­და ერთი მოწ­მე კი­დევ. ბავ­შვე­ბის მო­ნა­ყო­ლით ეს ფო­ტოგ­რა­ფი ამ­ბობს, პო­ლი­ცი­ა­ში მე დავ­რე­კეო.

შე­იძ­ლე­ბა ასეც იყო, მაგ­რამ გი­ორ­გის დედა ამ­ბობს, ბავ­შვი რომ და­ი­კარ­გა და პო­ლი­ცი­ა­ში მი­ვე­დით, იქ არ უთ­ქვამთ, რომ მა­ნამ­დე ვინ­მემ და­რე­კა და საქ­მის კურ­სში ჩა­ა­ყე­ნაო” – აღ­ნიშ­ნა ჯაჭ­ვა­ძემ.

ამბები.ჯი

 •  
 •  

კომენტარი

 1. Esma

  😪😪ra codva xar shvilo((( linchis cesit unda daisajon mkvlelebi ertxel da samudsmod unda amoudzurkvon daundobeli kaciwamiebi sazogadoebidan

 2. ანონიმური

  arptis eshiniat picunda mouckezs cixeebshi da amitomac xdeba esetebi tu vcdebi rashi mitxarit gexvecebit

 3. anonimuri

  ARAPERHYI CDEBIT kvelaperi martalia es kvelaperi tesli liliputis bralia cixeebhi gulaoben dabrunda dzveli 90 ianebi pidarstma cverebianma gandonma herokratia gadaigo ase acamebdnen xalxso am bavhvis mkvlels cixehi cameba ki ara cocxlad unda gaatkavo bidzinia deda miteslilis da xaindrava klis mcovelis hvilebs ro motknaven trakhi mere gaigeben ra kopila ubedureba es nateslarebi natelhi amkopos upalma es angelozi bihi

  1. ანონიმური

   jigarixar naxe ramdeni bidzinas jopalezi dedamotknuli gamogexmaurot? magat xo ars sindisi aqat arc namusi da arc kacoba

 4. anonimuri

  bidzinias mxardamherebis dedas hevatesle magis ojaxs davndzrie magis pidarast klis mcovel hvilebs davajvi tavze davatesle

 5. ანონიმური

  Chamokidon fexebit miliciashi da dapqvaven 1saatshi yvelapers.ras eloliavebit.ese iyo chem dros. ra didi gamodzieba chirdeba moutyan dedebi adamianta vitom uplebadamcvelebs.am qveyanashi esea saxhirooo.aba vuyurot rogor ixocebian axalgazrdebi.

 6. ანონიმური

  eh am sacodavs agar eshveleba da exa ragaunda qna

 7. anonimuri

  kide moxdeba vidzaxot axla araperi ehveleba ramdeni unda gaubedurdes axla vkivivart xval hveulebrivad gagrdzeldeba kvelaperi isev xelmeored daijeret bidzinia bozis hvili kveknis dasakcevad gamouhva putinma deda hetxrilma orive liliputi nabozvrebi arian maxinj sxeulhi maxinji sulia ra gamodzieba unda kvelaperi natelia motknan kvela hxubhi monacile da kvelaperi gairkveva 20 cuthi mara ara patronianebi iknebian da itkvian zvigenma hehama aragvhio is tesli nabozari gogo visi dabadebis dgec iko imidan unda daickon magenis dabadeba movtkan da kvela unda dakitxon kvela unda motknan sanam ar itkvian simartles unda acamon uceb gairkveva kvelaperi natelhi amkopos sacodavi bavhvi da gadzlebas vusurve mis ubedur gapartaxebul mhoblebs

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.