(ვიდეო) – “ეროვ­ნუ­ლი სარ­წმუ­ნო­ე­ბა მაზ­დე­ა­ნო­ბა იყო და არა ქრის­ტი­ა­ნო­ბა – ვაჟა წერდა, რომ ქრისტიანობა არ არის სწორი მოძღვრება”

სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ფი­ლო­ლოგ ლე­ვან ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლის ვი­დეო ლექ­ცი­ი­დან ფრაგ­მენ­ტი ვრცელ­დე­ბა, სა­დაც ის ვაჟა ფა­შა­ვე­ლას “ალუ­და ქე­თე­ლა­ურს“ მი­მო­ი­ხი­ლავს. ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლის თქმით, ვა­ჟას გმი­რი მიხ­ვდა, რომ მტრო­ბა არ არ­სე­ბობს, რომ ქის­ტი მტე­რი არ არის, რომ მუ­ცა­ლი მტე­რი არ არის და მი­ვი­და იმ აღი­ა­რე­ბამ­დე, რომ ადა­მი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნის­თვის მგე­ლი არ უნდა იყოს. ის ამ­ბობს, რომ მუს­ლი­მის ცხო­ნე­ბა ქრის­ტეს­თვის გა­სა­გე­ბი იქ­ნე­ბო­და, ხოლო ქრის­ტი­ა­ნო­ბის­თვის – გა­უ­გე­ბა­რი. “ალუდა ქეთელაური იმაზეა, რომ ქრისტიანობა არ არის სწორი მოძღვრება..მუსლიმიც ცხონდება, მამათმავალიც…”

“ალუ­და ქე­თე­ლა­უ­რი რა­ზეა?! ალუ­და ქე­თე­ლა­უ­რი სხვა­თა შო­რის იმა­ზეა, რა­ზეც არა­ვინ არას­დროს ლა­პა­რა­კობს, იმა­ზეა, რომ ქრის­ტი­ა­ნო­ბა არ არის სწო­რი მო­ძღვრე­ბა. ამა­ზეა, წარ­მო­გიდ­გე­ნი­ათ?! არა­ვის არ უნდა ამის და­ნახ­ვა, ზოგ­ჯერ რა­ღაც უნდა და­ვი­ნა­ხოთ.

ვა­ჟას გმი­რი მი­ვი­და ბო­ლოს იმ დას­კნამ­დე, რომ მუ­ცალს უნდა შეს­წი­როს შავი კუ­რა­ტი, ეუბ­ნე­ბი­ან, რომ არ შე­იძ­ლე­ბა, იმი­ტომ, რომ მუ­ცა­ლი არის მუს­ლი­მი, მუს­ლი­მის ცხო­ნე­ბა არ არ­სე­ბობს.

სხვა­თა შო­რის, კი­თხვა მაქვს, მარ­თლა დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ხართ, რომ არ არ­სე­ბობს მუს­ლი­მის ცხო­ნე­ბა?! სა­ი­დან იცით?!

იცით, რას გე­ტყვით? სა­ხა­რე­ბა­ში წე­რია, რომ ქრის­ტემ უთხრა მარ­ჯვე­ნა ავა­ზაკს, მე რომ იქ მო­ვალ, შენ იქ დამ­ხვდე­ბიო. ავა­ზა­კი ცხონ­და. ახლა არ მი­თხრათ, რომ ავა­ზა­კი ქრის­ტი­ა­ნი იყო, ეკ­ლე­სი­ა­ში და­დი­ო­და და ბავ­შვო­ბა­ში პატ­რი­არ­ქმა მო­ნათ­ლა. არა, ავა­ზა­კი იყო, კა­ცებს კლავ­და. ჯვარ­ზე და­ი­ნა­ხა ქრის­ტე და იქ აღი­ა­რა და ის აღი­ა­რე­ბა საკ­მა­რი­სი აღ­მოჩ­ნდა.

მუს­ლი­მიც ცხონ­დე­ბა, თუ სა­ჭი­როა, მა­მათ­მა­ვა­ლიც ცხონ­დე­ბა და ლე­ო­ნარ­დო და ვინ­ჩიც შე­იძ­ლე­ბა სა­მო­თხე­ში დაგ­ხვდეთ. ასე რომ, არ არის ეს ასე მარ­ტი­ვად რო­გორც ჩვე­ნი გა­უ­ნათ­ლე­ბე­ლი სამ­ღვდე­ლო­ე­ბა გვაწ­ვდის. მათ შო­რის არის ხალ­ხი, რომ­ლებ­საც სა­ხა­რე­ბა არ აქვთ წა­კი­თხუ­ლი, ან ვერ ხვდე­ბი­ან იქ რა წე­რია.

ვაჟა ფშა­ვე­ლამ კი თქვა, აი, ბა­ტო­ნო კუ­რა­ტი, აი, შევ­წი­რე. თემ­ში, მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რე­ლი­გი­უ­რი და სა­თე­მო ხე­ლი­სუ­ფა­ლი ერთი კა­ცია და ხე­ვის­ბე­რი ჰქვია. ხე­ვის­ბე­რი გა­ფით­რდა (გუ­ლის­ხმობს “ალუ­და ქე­თე­ლა­უ­რი­დან“ იმ მო­ნაკ­ვეთს, სა­დაც ალუ­და ხე­ვის­ბერ­თან მუ­ცა­ლი­სად­მი შე­სა­წი­რი კუ­რა­ტით მი­დის) იმი­ტომ, რომ, რა­საც ალუ­და ქე­თე­ლა­უ­რი სთა­ვა­ზობს, წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია იმ მო­ძღვრე­ბის­თვის, რო­მელ­საც იგი წარ­მო­ად­გენს.

ქრის­ტეს­თვის ეს გა­სა­გე­ბი იქ­ნე­ბო­და, მაგ­რამ ქრის­ტი­ა­ნო­ბის­თვის გა­უ­გე­ბა­რია მუს­ლი­მის ცხო­ნე­ბა. ეუბ­ნე­ბა ხე­ვის­ბე­რი ალუ­დას, შენ თვი­თონ ურ­ჯუ­ლოვ­დე­ბი იმით, რა­საც ახლა აკე­თე­ბო. მა­შინ ალუ­დამ თქვა, თქვენ არ გცოდ­ნი­ა­თო და ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ მის სი­ტყვებს – “ღვთის­შვილთ უკე­თეს იცი­ან“. ღვთის შვი­ლე­ბი ვინ არი­ან? ეს არის ჩვე­ნი წარ­მარ­თუ­ლი ქარ­თუ­ლი რე­ლი­გია, რო­მე­ლიც გვქონ­და ქრის­ტი­ა­ნო­ბამ­დე, აი, იმათ თურ­მე უკე­თე­სად სცოდ­ნი­ათ ეს სა­კი­თხი, ცხო­ნე­ბის სა­კი­თხი.

ალუ­დამ თვი­თონ დაკ­ლა კუ­რა­ტი. ვაჟა ფშა­ვე­ლას გმი­რი მიხ­ვდა, რომ მტრო­ბა არ არ­სე­ბობს, რომ ქის­ტი მტე­რი არ არის, რომ მუ­ცა­ლი მტე­რი არ არის და მი­ვი­და იმ აღი­ა­რე­ბამ­დე, რომ ადა­მი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნის­თვის მგე­ლი არ უნდა იყოს. ჩვენ რას გვას­წავ­ლის მო­ძღვრე­ბა – მგე­ლი იყა­ვიო. შუ­შა­ნი­კი პირ­და­პირ ამ სი­ტყვით ამ­ბობს ვარ­სქენ­ზე “მგე­ლი იგი მო­ვი­და“. რა იყო სი­ნამ­დვი­ლე­ში? – ერთი იყო ქრის­ტი­ა­ნი, მე­ო­რე იყო მაზ­დე­ა­ნი, ერთი იყო ახა­ლი ქარ­თუ­ლი სარ­წმუ­ნო­ე­ბა და მე­ო­რე იყო ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი სარ­წმუ­ნო­ე­ბა.

სხვა­თა შო­რის, ძვე­ლი, ძი­რძვე­ლი, ეროვ­ნუ­ლი და მა­მა­პა­პი­სე­უ­ლი სარ­წმუ­ნო­ე­ბა სწო­რედ მაზ­დე­ა­ნო­ბა იყო და არა ქრის­ტი­ა­ნო­ბა, ისე, რო­გორც ახლა ძვე­ლი და მა­მა­პა­პი­სე­უ­ლი არის ქრის­ტი­ა­ნო­ბა და კა­რებ­ზე რომ გი­კა­კუ­ნებს ია­ღო­ვე­ლი და გე­უბ­ნე­ბა, ჭეშ­მა­რიტ ღმერ­თზე ვი­ლა­პა­რა­კო­თო, თა­ვა­ზი­ა­ნი კაცი თუ ხარ, თა­ვა­ზი­ა­ნად ეუბ­ნე­ბი, და­მა­ნე­ბე თავი, თუ შე­იძ­ლე­ბა, კარ­გად ბრძან­დე­ბო­დეთ, თუ არ ხარ თა­ვა­ზი­ა­ნი, შე­მო­იყ­ვან სახ­ლში ან სცემ, ან რა­მეს უზამ. ამის ბევ­რი შემ­თხვე­ვა გვაქვს სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

ვაჟა-ფშა­ვე­ლამ გვი­თხრა, რომ თქვენ არ გეს­მი­თო. ძა­ლი­ან ხში­რა­დაა ლა­პა­რა­კი, რომ შე­ჯა­ხე­ბა არის პი­როვ­ნე­ბა­სა და თემს შო­რის თა­ვი­სუფ­ლე­ბის გამო და ეს არ არის მარ­თა­ლი. არა­ნა­ი­რი შე­ჯა­ხე­ბა არ არის. თემს ეზი­ზღე­ბა ალუ­და, ალუ­დას არ ეზი­ზღე­ბა თემი, ამა­შია მისი ძალა და გან­სხვა­ვე­ბა“

ლევან ბერძენიშვილის სკანდალური ქადაგება

Posted by მარინა მურღულია on ორშაბათი, 27 ივლისი, 2020
 •  
 •  

კომენტარი

 1. ანონიმური

  Satanis mociquli

  1. Simartle saxeshi

   Am kacs siamovnebs dedis prochs rom mteli qveyana tavze axuravs amit igebs siamovnebas??? Mteli modgma eseti iyos tavisi dampali tesl ayofianad pirveli shemtxvevaa da imedia ukanasknelii.

 2. ანონიმური

  აი ამისთანა უსაზღვროდ განათლებული( ოღონდ ბოროტით ) არის ეს ფლიდი და ავანტურისტი არსება. შე ყლისთავა ეგ თუ არ იცი, რომ მართლმადიდებლები ცხონდებიან მარტო, მაშინ ნუღარ გაქვს პრეტენზია შენს განათლებაზე, მაგრამ ყველაზე ცუდი ისაა , რომ ეს ყველაფერი ჩემზე კარგად იცი, მაგრამ სატანას ემსახურები და სხვა გზა არა გაქვს

  1. ანონიმური

   წესიერი მუსლიმი, წესიერი ბუდისტი, წესიერი ინდუიზმის მიმდევარი რატომ არ ცხონდება ?
   სულ 350-400 მილიონი მართლმადიდებელია მსოფლიოში და დანარჩენ თითქმის 7 მილიარდ ადამიანს ეუბნებიან, მე მწამს ჭეშმარიტებისა და თქვენ გაუგებრობაში ხართო. სწორია ასეთი მიდგომა ?

 3. ანონიმური

  shen ra ganagvlebs, arc qristiani da arc mazdianeli xar. snen xar didi choilari

 4. Giorgi kakaladze

  ჩემი მალე 80 კილოს გადაცილდება. ქორწილის შემდეგ დიეტას აღარ იცავს და ისე გასუქდა რომ თითიდან საქორწინო ბეჭედსაც ვეღარ იხსნის. მირჩიეთ რამე რააა

 5. ანონიმური

  არაკაცი ხარ

 6. Bidzina

  ბერძენიშვილს ვინც აქ აგინებთ თქვენ როგორ ფიქრობთ თქვენ თვითონ თუ ხართ მორწმუნე მართლმადიდებლები?თუ ასეთები ხართ მართლაც მაშინ გინება როგორ მოსულა?

  1. ###

   მაშინ კითხვას შეგიბრუნებთ – თქვენ იმიტომ ლაპარაკობთ განგებ ერესს, მერე რომ დაითვალოთ, ვინ რამდენი შეიგინა? ფინეზმაც მოსრა მტრები და ღმერთმა ლხინება უყო – არ დაუსჯია, გაიგე?

 7. ანონიმური

  და რა თქვა არასწორი თქვე შიბლოიდებო ?! საქართველოში გაბატონებულ რელიგიას ჰქვია ქრისტიანობა ქრისტეს გარეშე. აბსოლუტურად უგულებელყოფილია მისი ფილოსოფია, რაც ასე ვრცლადაა მოთხრობილი ახალ აღთქმაში.
  ჩვენ ვღაღადებთ რაღაც ჰიბრიდს – ერთმანეთში არეულ ქრისტიანობას და წარმართულობას. ჩვენი მღვდლებიც ძველ ქურუმებს უფრო ჰგვანან.

 8. ანონიმური

  მაზდეანობა არ იყო ქართველთა რელიგია,
  ფარნავაზს ათეშკა არ აუშენებია !

 9. ხევსური

  ამ ნაძირალა დებილს ნაწყვეტები ვაჟას პოეზიიდან –
  შენ შაგებრალა ურჯულო, მოგიწყლიანდა თვალები;
  უთუოდ, საით ენახვე, მოგაფურთხებდენ ქალები.
  მე არ მებრალვის, ლუხუმო, მოუნათლავი აროდის,
  მაგათ სიწუნტის ნაღველი ყელში დუღილით ამოდის.
  ვისაც ჩვენ არ ვებრალებით, ჩვენ შავიბრალოთ რისადა?
  სიკვდილი თვითონ უფალსა გაუჩენია მტრისადა!
  ერთურთს სალამი მიართვეს, ფიცით შაიკრა ჯარია.
  მაღლიდამ მაკურთხებელი თავზე დაადგათ ჯვარია.

 10. Eka

  Shennairs cxovelsac ver vuwodeb.arakacze qvemot dgaxar donit she araraobav!!!!

 11. ანონიმური

  როგორ მეზიღება ეს არაკაცი,ვინც ამას დღეიდან ხელი ჩამოართვას წყეულიმც იყოს ამინ. ვინც მეთანხმებით დაწერეთ ამინ.

 12. ჯიხვნი მაებნენ მყინვარსა,მადლი რქათ ადგა ღვთისაო

  რა შუაშია ვაჟასთან მაზდეანები(ცეცხლის თაყვანისმცემლები) და მამათმავლები? რეებს მიაც-მააცომ?

 13. ###

  ეს ისე იზავს, ვაჟას წამოაყენებს საფლავიდან, რომ მისი ხანჯლით მოაძროს ის პირში ვერ დატეული ენა

  1. ანონიმური

   Chagetvalat! Mec mivachridi enas didi sismovnebit

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.