“ასეთი დავალებაა პრემიერისგან” – ამირან გამყრელიძე

ამი­რან გამ­ყრე­ლი­ძის სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭო­ზე პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ამ ჯან­დაც­ვი­სა და ეკო­ნო­მი­კის სა­მი­ნის­ტრო­ებს ქვე­ყა­ნა­ში ეტა­პობ­რი­ვი შემ­სუ­ბუ­ქე­ბის გეგ­მის შე­მუ­შა­ვე­ბა და­ა­ვა­ლა:

“პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის და­ვა­ლე­ბაა, რომ ეტა­პობ­რი­ვი შემ­სუ­ბუ­ქე­ბის გეგ­მა უნდა შე­მუ­შავ­დეს, რომ ერ­თბა­შად არ გა­იხ­სნას და ერ­თბა­შად არ მოხ­დეს შემ­სუ­ბუ­ქე­ბა… ეტა­პობ­რი­ვი გახ­სნის გეგ­მა 2-3 დღე­ში იქ­ნე­ბა, ოღონდ, ეპიდსი­ტუ­ა­ცი­ის მკაც­რი მო­ნი­ტო­რინ­გის ფონ­ზე. ხე­დავთ რაც ხდე­ბა ევ­რო­პა­ში, პი­რი­ქით, იკე­ტე­ბა ბევ­რგან, რად­გან მე-3 ტალ­ღის სა­შიშ­რო­ე­ბაა…

არის ასე­თი და­ვა­ლე­ბა პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის, რომ ჯან­დაც­ვი­სა და ეკო­ნო­მი­კის სა­მი­ნის­ტრომ, რო­გორც გა­ზა­ფხულ­ზე ქვე­ყა­ნამ შე­ი­მუ­შა­ვა ეტა­პობ­რი­ვი შემ­სუ­ბუ­ქე­ბის გეგ­მა, ასე­თი გეგ­მა ამ ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­ი­მუ­შა­ვოს. პრინ­ციპ­ში, მისი მო­ნა­ხა­ზე­ბი არ­სე­ბობს, რომ ერ­თბა­შად არ გა­იხ­სნას და ერ­თბა­შად არ მოხ­დეს შემ­სუ­ბუ­ქე­ბა და ეს იყოს ე.წ ეტა­პობ­რი­ვი. ვთქვათ, ერთი კვი­რა ან ორი კვი­რა გა­იხ­სნე­ბა, რო­მე­ლი­ღაც ბიზ­ნე­სი, დაკ­ვირ­ვე­ბა მოხ­დე­ბა, რას მო­ი­ტანს ეს, რა შე­დეგს და და­დე­ბი­თო­ბის მაჩ­ვე­ნებ­ლის, ინ­ცი­დენ­ტო­ბის ინ­დი­კა­ტო­რი­სა და სხვა­დას­ხვა ინ­დი­კა­ტო­რე­ბის მი­ხედ­ვით, მი­ღე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მე­ო­რე ეტაპ­ზე რა შემ­სუ­ბუქ­დეს და ასე თან­და­თა­ნო­ბით. პა­რა­ლე­ლუ­რად, ეს ყვე­ლა­ფე­რი უნდა მოხ­დეს გა­ფარ­თო­ვე­ბულ ტეს­ტი­რე­ბა­ზე ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბი­თა და თე­ბერ­ვლის შუა რი­ცხვე­ბი­დან ვაქ­ცი­ნა­ცი­ას­თან ერ­თად“

ამას­თა­ნა­ვე, ამი­რან გამ­ყრე­ლი­ძე მი­იჩ­ნევს, რომ შე­ზღუდ­ვე­ბის მოხ­სნის პრო­ცე­სი გა­ნათ­ლე­ბის სექ­ტო­რი­დან უნდა და­ი­წყოს.

 •  
 •  

5 Comments

 1. ანონიმური

  she 41s ssatamasho utavmokvareo

 2. ანონიმური

  ევროპაში არაფერსაც არ კეტავენ ნუ გვაბოლებთ ეგ ტყუილები მოუყევით სახლში

 3. ანონიმური

  გახარია უდაოდ რომ მაგარი გვყავს!

 4. ანონიმური

  საიდან მოიტანეთ რომა რ კეტავენ ? ისრაელი დაკეტილია ესპანეთი დიდი ბრიტანეთიც გერმანიაც ეს სადაც ჩემი ეათესავები არიან და ვიცი ზუსტად

  1. ანონიმური

   Germania daketili ara gaxsnilia radgan iq vimyofebi

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.