12 ივლ 2019 11:26 268

კორუფციის საწინააღმდეგო 16 რეკომენდაციიდან საქართველომ მხოლოდ 5 შეასრულა - IDFI

 

 

„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ ინფორმაციით, ევროსაბჭოს მიერ კორუფციის პრევენციის მიზნით გაცემული 16 რეკომენდაციიდან საქართველომ მხოლოდ 5 შეასრულა.

IDFI-იმ შეისწავლა სასამართლოს, პროკურატურის და პარლამენტის მიმართულებები. ანგარიშის მიხედვით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელიც საქართველომ უკვე სამი წელია არ შეასრულა, მოსამართლის იმუნიტეტი და ხელშეუხებლობას ეხება.

გარდა ამისა, პრობლემად რჩება ის გარემოებაც, რომ გარკვეულ პროკურორებს არ აქვთ ვალდებულება შეავსონ ქონებრივი დეკლარაცია. ასევე რა შეთხვევაში უნდა სარგებლობდეს მოსამართლე იმუნიტეტით

„რეკომენდაცია, რომელიც საერთოდ შეუსრულებელია, ეხება მოსამართლეების იმუნიტეტს. გრეკოს პოზიციაა, რომ იმისთვის რომ მოსამართლის დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილი იყოს საკმარისია ფუნქციური იმუნიტეტიც. დანაშაულებზე რომელიც არ უკავშირდება მოსამართლის საქმიანობას მაგალითისთვის მკვლელობა და ა.შ. ესეთ საქმეებზე არ უნდა ჰქონდეს მოსამართლეს იმუნიტეტი. ასევე ჩვენთან ქონებრივი დეკლარაციების სისტემა არ ვრცელდება ყველა სუბიექტზე, მათშორის პროკურატურაში, ზოგიერთი კატეგორიის პროკურორები არიან დატოვებულები ამ სისტემის მიღმა, რაც რაც კრიტიკულად შეუსაბამოა ევროსაბჭოს სტანდარტებთან,“- ამბობს IDFI-ის ანტიკორუფცილული მიმართულების ხელმძღვანელმა მარიამ მაისურაძემ.